Disclaimer

Gratiskamers.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden.

Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site.

Onder misbruik wordt onder andere verstaan onjuiste informatie en onjuiste voorwendselen.

Het wordt natuurlijk erg op prijs gesteld als misbruik of overlast wordt gemeld aan gratiskamers.nl, zodat we eventuele acties hiertegen kunnen ondernemen.

De gebruiker is aansprakelijk voor de informatie die door hem/haar wordt geplaatst en wordt gewardeerd als deze op waarheid berust.

Gratiskamers.nl is slechts een ontmoetingsplaats voor huurders en verhuurders van kamers. Gratiskamers.nl is dan ook niet aansprakelijk voor het nakomen van afspraken tussen kamerzoeker en kameraanbieder.

Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker Gratiskamers volledig voor alle mogelijke claims die kunnen voortvloeien door gebruik van gratiskamers.nl

Home | Uitleg | Disclaimer | Privacy | Adverteren | Linkpartners