Privacy

Gratis Kamers respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.gratiskamers.nl.

Gratis Kamers zet zich naar alle redelijkheid in om zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die aan Gratis Kamers wordt verstrekt en deze informatie altijd vertrouwelijk te zullen behandelen.

Op Gratiskamers.nl wordt u gevraagd bij registratie enkele persoonsgegevens in te vullen.

Deze gegevens zijn nodig om de diensten van Gratiskamers.nl te kunnen aanbieden en te kunnen waarborgen.

Deze gegevens zullen worden gebruikt om de diensten van gratiskamers.nl te kunnen aanbieden.

Alle gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld als er wijzigingen optreden in de Diensten en voorwaarden van Nieuwekamer.nl.

Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal gratiskamers.nl uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Door de gebruiker opgegeven email adressen zullen enkel worden gebruikt voor promotie doeleinden van gratiskamers.nl en van derden.

Home | Uitleg | Disclaimer | Privacy | Adverteren | Linkpartners